FAST FINANCE S.A.: Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

FAST FINANCE S.A.: Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.