Familijny biznes w Polsce

Trudności z finansowym zarządzaniem przedsiębiorstwem i strukturą właścicielską, brak planów dotyczących sukcesji, a także niechęć do zatrudniania na kluczowych stanowiskach osób spoza rodziny to według badania zrealizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.