EUROMARK POLSKA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 11/2010 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z BOŚ S.A.

EUROMARK POLSKA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 11/2010 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z BOŚ S.A.. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.