Eurodolar żyje już rynkiem pracy

Reakcja eurodolara na odczyt indeksu ADP Employer Services pokazuje, jak ważne dla inwestorów będą piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Raport ADP stanowi przedsmak publikacji wskaźnika zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Jest on o tyle istotny, że przygotowywany jest z wykorzystaniem tych samych metod, co raport rządowy, publikowany dwa dni później.