EUROCASH: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

EUROCASH: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)