ERBUD S.A.: Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości, tj. 251 udziałów w spółce zależnej Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ERBUD S.A.: Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości, tj. 251 udziałów w spółce zależnej Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.