Emisja obligacji ORZEŁ SA

Do 9 mln złotych planuje pozyskać notowana na rynku New Connect spółka ORZEŁ SA z prywatnej emisji obligacji serii A.