Emerytury są zbyt drogie dla rządu

Reforma emerytalna wprowadzona ponad dziesięć lat temu jest zbyt kosztowna - sugerują ministerstwa pracy i finansów, wskazując na szacunki. Tym samym minister Fedak i minister Rostowski usiłują zachęcać do obniżenia składki przekazywanej do OFE z 7,3 do 3 proc.