ELSTAROIL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils SA na dzień 14 maja 2010 r.

ELSTAROIL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils SA na dzień 14 maja 2010 r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.