EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding SA

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding SA. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)