Dynamiczny przyrost IKE w DM BOŚ

Wprowadzenie przez Dom Maklerski BOŚ indywidualnych kont emerytalnych (IKE) spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów Biura.