DUDA: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H; złożenie zaktualizowanej wersji prospektu emisyjnego

DUDA: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H; złożenie zaktualizowanej wersji prospektu emisyjnego. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.