Droższe obligacje, mniej dochodowe lokaty

Ministerstwo Finansów w kwietniu zaoferuje klientom detalicznym obligacje, z oprocentowaniem nawet o 1,5 pkt. proc. mniejszym niż w marcu – informuje „Parkiet”. Równocześnie banki komercyjne obniżają oprocentowanie lokat krótkoterminowych. W zamian oferując wyższe stopy zwrotu, kiedy zdecydujemy się pozostawić oszczędności na dłużej.