Dr Bogusław Półtorak Redaktorem Naczelnym Grupy Bankier

Bankier wprowadza zmiany personalne na stanowiskach: Dyrektor Programowy Bankier oraz Redaktor Naczelny Przeglądu Finansowego Bankier.