Doradcy24 mieli 3,39 mln zł przychodów w I kw.

Doradcy24 S.A. jeden z pośredników finansowych zanotował w I kwartale 2010 r. 3,39 mln zł mln zł przychodów ze sprzedaży i 92,1 tys. zł straty netto, w porównaniu do odpowiednio 0,84 mln zł przychodów i 756,7 tys. zł straty netto w analogicznym okresie