Dobry pierwszy kwartał dla IDEA TFI

W pierwszym kwartale br. aktywa funduszy otwartych IDEA TFI powiększyły się o ponad 230 mln zł, czyli aż o blisko 42% w stosunku do grudnia 2009 r., przekraczając w marcu wartość 782 mln zł.