Dobiegł końca outplacement w Centrali PZU SA i PZU Życie SA.

Realizowany przez HRK program wsparcia pracowników zwalnianych z Centrali PZU SA i PZU Życie SA był jednym z większych programów outplacementu realizowanych w mijającym roku w Polsce.