DGA: Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zwołanego na dzień 23.04.2010 r.

DGA: Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zwołanego na dzień 23.04.2010 r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.