Debiut PZU - dane z otwarcia sesji giełdowej

W dniu dzisiejszym zadebiutowały na Giełdzie akcje spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA. Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzonych zostało 86.324.317 akcji serii A i B. Kurs odniesienia dla akcji PZU na pierwszą sesję giełdową wynosił 312,50 zł.