Debiut na NewConnect - jak zostać spółką na rynku alternatywnym

Ideą jaka przyświecała GPW przy tworzeniu rynku NewConnect, było stworzenie rynku zorganizowanego, nieregulowanego, prowadzonego w formule alternatywnego systemu obrotu.