db Pełny Zysk - nowe lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek w DB PBC

Deutsche Bank PBC wprowadza do oferty 3 i 6-miesięczne lokaty db Pełny Zysk o oprocentowaniu 4,86 i 4,455 z codzienną kapitalizacją odsetek. Oprocentowanie nowych lokat odpowiada stawkom lokat tradycyjnych w wysokości odpowiednio: 6 procent dla lokaty 3-miesięcznej i 5,5 procent dla lokaty.