Czym jest karta dodatkowa do głównej karty kredytowej?

Karta dodatkowa wydawana jest w ramach limitu kredytowego przyznanego posiadaczowi głównej karty kredytowej. Umożliwia korzystanie z udostępnionych przez bank środków nie tylko kredytobiorcy, lecz także osobom przez niego upoważnionym. Kartę dodatkową może otrzymać pełnomocnik lub współposiadacz.