Czym jest BFG?

BFG – czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo depozytów powierzanych bankom. Podstawowym zadaniem BFG jest wypłata wkładów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów (osób prawnych; jednostek organizacyjnych).