Czy zatrudniony na umowę cywilno-prawną dostanie kredyt?

D.Drzyzga - .

W dzisiejszych czasach dużo osób jest zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna się pracę, czy jest już ekspertem w danej dziedzinie.

W większości umowy te zawierane są na czas określony lub uzależniony od wykonywania zleconej pracy. W konsekwencji nie mają długich terminów obowiązywania i nieczęsto spotyka się umowy tyczące się dalszej współpracy.

Jednak co zrobić, jeżeli pracując na taką formę zatrudnienia chcemy się ubiegać o kredyt gotówkowy? Czy możliwe jest w ogóle otrzymanie nawet niewielkiej kwoty kredytu?

Banki wszakże ostrożnie podchodzą do udzielania kredytów, starannie weryfikując dochody. Znacznie dłużej cały proces będzie niestety wyglądał w przypadku innych umów niż umowa o pracę. Każdy bank bowiem będzie w inny sposób podchodził do umów cywilnoprawnych, przez co nie wszystkie oferty mogą być zawsze dostępne.

Najważniejszą rzeczą jest określenie terminu, od jakiego jest się zatrudnionym na bazie danej umowy. W większości wymaga się minimum dwunastu miesięcy, aczkolwiek można spotkać również krótsze – sześć miesięcy – jak i dłuższe – osiemnaście miesięcy. Należy również spełniać warunek ciągłości zatrudnienia, wykazując ewentualne zmiany pracodawcy oraz przerw wynikłych z tego powodu. Okresy bez zawartej umowy oczywiście nie powinny w ogóle występować.

Drugą istotną sprawą jest fakt, iż nie każdy bank będzie akceptował częste zmiany pracodawców, a co z tego wynika umowy cywilnoprawne zawierane na krótkie okresy z różnymi pracodawcami. Niektóre oferty banków wymagają wręcz już w swojej treści ciągłości współpracy z jednym pracodawcą przez cały badany okres.

Jeżeli spełnia się wszystkie warunki tyczące się powyżej wymienionych spraw, można złożyć wniosek kredytowy.

Jak sprawdzana jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytową będzie się tutaj obliczać w sposób podobnych do osób prowadzących działalność gospodarczą. Będzie ona więc średnią arytmetyczną danych okresów czasu. Sprawdzeniu oczywiście ulega również stabilność wynagrodzenia, aczkolwiek, jeżeli jedna z umów będzie zawyżała średnią, trzeba się liczyć z tym, iż dochód ulegnie obniżeniu. Jeżeli chodzi o umowy o dzieło, to można wyróżnić dwa poziomy analizy kosztów uzyskania przychodu. Pierwszy będzie uwzględniał jedynie kwotę podaną przez klienta, drugi zaś będzie uwzględniał 50 procent wartości przychodu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumentacja, jaką należy dostarczyć do banku jest również większa, niż ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Ale fakt jej kompletowania nie jest uciążliwy, bowiem można to zrobić szybko i bez problemów. Podstawę zawsze stanowić będą zawarte umowy cywilnoprawne wraz z rachunkami potwierdzającymi zapłatę. Możliwe jest również przedstawienie historii rachunku, na jaki wpływa wynagrodzenie.

W przypadku, kiedy nie zmieniało się pracodawcy wystarczającym może być jedynie zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Wiele banków będzie także oczekiwało złożenia PIT-u za ubiegły rok.

Niektóre banki mogą zechcieć zobaczyć również PIT-y z dwóch ubiegłych lat. Jeżeli umowa cywilnoprawna nie zawiera informacji co do tego, kto opłaca podatek od wynagrodzenia, będzie trzeba dostarczyć również dokument określający płatnika.

Nie trzeba się obawiać tego, iż pracując na umowę o dzieło albo umowę zlecenia będzie się miało zamkniętą drogę do uzyskania kredytu. Ryzykiem może być fakt, iż nie będziemy w stanie spełnić wszystkich warunków stawianych przez banki, wymienione w ich ofertach .

Aczkolwiek w wyniku weryfikacji kilkudziesięciu kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych, na pewno znajdzie się chociaż jedna oferta, która będzie w pełni odpowiednia oraz umożliwi spełnienie własnych marzeń i planów.