Czy ubezpieczenie na życie obejmuje również ryzyko choroby?

Ryzyko choroby może być objęte ochroną ubezpieczeniową jako element umowy ubezpieczenia na życie lub w umowie dodatkowej zawieranej wraz z ubezpieczeniem głównym. Funkcjonuje ono więc raczej jako ubezpieczenie dodatkowe, czy też tzw. opcja. Ubezpieczenia takie dostępne są także w ramach pakietu.