Czy MSWiA zwleka z unijnymi płatnościami?

MSWiA ma podobno wiele zaległości w płatnościach dla firm korzystających z funduszy.