Czy istnieje możliwość zmniejszenia limitu na karcie kredytowej?

Jak najbardziej. Rozpatrzmy sytuację, kiedy klient decyduje się na zmniejszenie swojego limitu na karcie, a nie jest to decyzja banku. Klient powinien zwrócić się do banku - wystawcy karty o obniżenie limitu. Wystarczy złożyć wniosek. Najczęściej wiąże się to z podpisaniem aneksu do umowy.