Czy deweloper może sprzedać lokal bez udziału w częściach wspólnych nieruchomości?

Czy deweloper może sprzedać lokal bez udziału w częściach wspólnych nieruchomości? Zgodnie z ustawa 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903) wyodrębnienie w ramach nieruchomości chociaż jednego lokalu powoduje zmianę jej statusu prawnego ponieważ konsekwencją takiego wyodrębnienia jest powstanie nieruchomości lokalowej składającej się z nieruchomości.