CYFROWY POLSAT S.A.: Korekta skonsolidowanego, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy, Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

CYFROWY POLSAT S.A.: Korekta skonsolidowanego, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy, Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)