Co warto wiedzieć, sporządzając PIT-11?

Do sporządzenia informacji PIT-11 zobowiązany jest płatnik. Wykazuje w niej przede wszystkim wysokość przychodów z poszczególnych źródeł uzyskanych przez podatnika, zastosowane koszty uzyskania przychodów oraz osiągnięty dochód. Ponadto w informacji tej zobowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy pobranych w ciągu roku, jak również potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.