Co dalej z wielką płytą?

Budynki z wielkiej płyty przewidywane były na okres 50–60 lat eksploatacji. Jak łatwo policzyć, pomału zbliżamy się do kresu projektowanego użytkowania. Jednakże badania prowadzone zagranicą, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, a także w krajach bliższych nam, czyli Bułgarii i Rumunii, wykazały, że nie ma podstaw, by twierdzić, że budynki z wielkiej płyty mogą się zawalić.