Chwila wytchnienia dla słabnącego euro

Jen i dolar osłabiły się we wtorek wobec walut państw o wyższych stopach procentowych. Zaowocowało to największym od blisko miesiąca umocnieniem się euro w stosunku do wspólnej europejskiej waluty.