Charakter prawny decyzji kredytowej

Po złożeniu przez klienta banku wniosku kredytowego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami oraz zaświadczeniami oraz po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej bank wydaje decyzję kredytową. Sama decyzja jest wewnętrznym dokumentem banku i do momentu jej ujawnienia kredytobiorcy nie stwarza.