CEDC: Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja dotycząca zawarcia wiążącej przedwstępnej umowy dotyczącej sprzedaży 100% działalności dystrybucyjnej CEDC w Polsce na rzecz Eurocash S.A. za cenę wynoszącą 400 mln PLN

CEDC: Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja dotycząca zawarcia wiążącej przedwstępnej umowy dotyczącej sprzedaży 100% działalności dystrybucyjnej CEDC w Polsce na rzecz Eurocash S.A. za cenę wynoszącą 400 mln PLN. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.