CEDC: Raport bieżący CEDC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 29 kwietnia 2010 r.

CEDC: Raport bieżący CEDC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 29 kwietnia 2010 r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)