BUDVAR CENTRUM S.A.: Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA zwołane na dzień 24 maja 2010 roku oraz inne materiały związane z Walnym Zgromadzeniem

BUDVAR CENTRUM S.A.: Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA zwołane na dzień 24 maja 2010 roku oraz inne materiały związane z Walnym Zgromadzeniem. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)