BUDOPOL: Projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w dniu 26 kwietnia 2010 r.

BUDOPOL: Projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w dniu 26 kwietnia 2010 r.. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.