BRE potrzebuje 2 mld zł - będzie emisja z prawem poboru

W ramach nowej emisji z prawem poboru BRE Bank zaoferuje 12.371.200 akcji po cenie emisyjnej160 zł za jedną akcję, poinformował bank w prospekcie emisyjnym. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do zapisania się na 5 akcji nowej emisji.