BRE: Informacja Zarządu BRE Banku SA w sprawie działań odnośnie Commerzbank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (byłego oddziału Dresdner Banku w Polsce) - zgoda KNF

Zarząd Spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 23 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") wydała zezwolenie na nabycie przedsiębiorstwa bankowego Commerzbank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawny oddział Dresdner Banku w Polsce).

Wystąpienie do KNF w przedmiotowej sprawie miało miejsce 14 października 2009 r. w związku z uchwałą Zarządu BRE Banku SA w sprawie działań odnośnie byłego oddziału Dresdner Banku w Polsce z dnia 13 października 2009 r.

O podjęciu ww. uchwały przez Zarząd BRE Banku, Bank informował raportem bieżącym 48/2009 z dnia 13 października 2009 r.