BRE Bank spodziewa się spadku nowo zawiązywanych rezerw

BRE Bank spodziewa się, że w II kwartale nowozawiązywane rezerwy na ryzyko kredytowe na rynku i w banku będą jeszcze rosły, ale drugie półrocze tego roku przyniesie zmniejszanie ich poziomu dzięki polepszeniu sytuacji gospodarczej, poinformował prezes Mariusz Grendowicz w środę.