BOMI: Transakcje animatora na akcjach Spółki

BOMI: Transakcje animatora na akcjach Spółki. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.