Bilans handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii w styczniu: -7,987 mld funtów

Bilans handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii w styczniu wyniósł -7,987 mld funtów.