BIEC: Dalsza stabilizacja na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia nie zmienił swej wartości w porównaniu do stycznia 2010. Stabilizacja wartości oznacza, iż w nadchodzących miesiącach nie powinno dochodzić do znaczącego wzrostu bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu 2010 r. do 12,7% w porównaniu do 11,9% w grudniu 2009 roku.