BGK: Preferencyjny kredyt na infrastrukturę techniczną na Nowy Rok

BGK ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udziela korzystnego kredytu gminom zamierzające przygotować tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia do 30 listopada we wszystkich oddziałach BGK.