Bezrobocie w lutym wyniosło 13 proc.

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13 proc. i w porównaniu do stycznia wzrosła o 0,3 punktu proc. - szacuje ministerstwo pracy. Bezrobotnych było 2 mln 102,6 tys., a pracodawcy zgłosili 80,5 tys. nowych ofert pracy.

Na koniec lutego liczba bezrobotnych wyniosła 2 mln 102,6 tys. osób i w porównaniu do końca stycznia wzrosła o 50,1 tys. osób (2,4 proc.) W analogicznym okresie 2009 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 84,4 tys. osób (5,2 proc.) - informuje MPiPS w czwartkowym komunikacie.

Bezrobocie w lutym wzrosło we wszystkich województwach, najbardziej w: dolnośląskim - o 3,9 proc. (o 6,1 tys. osób), śląskim - o 3,9 proc. (o 7 tys. osób) i wielkopolskim - o 3,5 proc. (o 5,1 tys. osób).

Resort pracy podkreślił, że w lutym zazwyczaj rejestrują się jako bezrobotne osoby, którym skończyły się umowy na czas określony, a także osoby wykreślone z ewidencji bezrobotnych z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Według danych resortu, liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w lutym do urzędów pracy przez pracodawców wyniosła 80,5 tys. (w lutym 2009 r. - 64,9 tys.) i w porównaniu do stycznia br. była większa o 20 tys., tj. o 33,2 proc.

Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w porównaniu do stycznia, przybyło w województwie lubelskim - o 2,3 tys. Spadek odnotowano jedynie w województwie śląskim - o 0,2 tys.