Bez integracji BS-y czeka marginalizacja

Bez integracji BS-y czeka marginalizacja. Zdecydowana większość banków spółdzielczych idzie w kierunku nowoczesności, a jakość.