BETACOM: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA