BBI DEVELOPMENT NFI: Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment SA)

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.