BBI CAPITAL NFI SA: Wybór biegłego rewidenta

BBI CAPITAL NFI SA: Wybór biegłego rewidenta. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)