Bankowość małych przedsiębiorstw i kryzys

Globalny kryzys finansowy i ekonomiczny, charakteryzujący się zwiększonym kosztem ryzyka, zmniejszonym popytem na rynkach oraz coraz większą presją wywieraną na banki, aby wspierać gospodarkę, stanowi dla rynku bankowości dla małych przedsiębiorstw duże wyzwanie.